Publicació Nexes

Museu del Disseny de Barcelona
Llibret