Barcelona. Publicitat i ephemera

Ajuntament de Barcelona
Llibre