Barcelona. Publicitat i ephemera. Neteja

Ajuntament de Barcelona
Llibre