Barcelona. Publicitat i ephemera. Full tiratge

Ajuntament de Barcelona
Llibre