Barcelona. Publicitat i ephemera. Coberta

Ajuntament de Barcelona
Llibre